رفع مشکل محدودیت آپلود در وردپرس

افزایش حجم آپلود در وردپرس

شاید به این پیغام وردپرس رسیده باشیم: پرونده فرستاده شده بزرگ تر از upload_max_filesize در php.ini است.

برای رفع این مشکل چهارتا راه به شما معرفی میکنم. که یکی از آنها معمولا باید جواب بده:

استفاده از فایل php.ini

اگر به هاست خود دسترسی دارید کد زیر را در فایل php.ini در پوشه wp-admin قرار دهید

upload_max_filesize = ۶۴M
post_max_size = ۶۴M
max_execution_time = ۳۰۰

استفاده از فایل htaccess.

اگر به هاست خود دسترسی دارید کد زیر را در فایل htaccess. که در صفحه اصلی هاست یا همون روت هاست وجود دارد قرار دهید.

پیشفرض این یک فایل هیدن است ابتدا قسمت نمایش فایل های هیدن را در هاست فعال کنید.

php_value upload_max_filesize ۱۰0M
php_value post_max_size ۱۰0M
php_value max_execution_time ۳۰۰
php_value max_input_time ۳۰۰

 

استفاده از فایل functions.php

این کد ها رو در فایل functions.php قالب خود قرار دهید.

@ini_set( 'upload_max_size' , '۶۴M' );
@ini_set( 'post_max_size', '۶۴M');
@ini_set( 'max_execution_time', '۳۰۰' );

استفاده از افزونه

اگر هیچکدوم از راه های بالا جواب ندادن از پلاگین Increase Max Upload Filesize استفاده کنید.

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.